Secretaris Stichting Da Capo

Stichting Da Capo

Contact

Details

Dienst Bestuurswerk
Categorie Migranten
Regio Apeldoorn breed
Organisatie Stichting Da Capo
Locatie Apeldoorn
Periode Van 01-01-2021 tot 31-12-2021
Code V001.974

Eigenschappen

Vervoer benodigd Nee
Ervaring gewenst Ja
Begeleiding Nee
Contract Nee
Onkostenvergoeding Ja
Proeftijd Nee
Training/Scholling Nee
Verzekering Nee
VOG Gevraagd Nee
Vrijwilligersvergoeding Nee

Omschrijving

Wie zijn wij?

Stichting Da Capo is een vrijwilligersorganisatie die zich richt op migranten, en met name op vrouwen. Het is een laagdrempelige organisatie waar vrouwen welkom zijn voor taal en activering. Meedoen in de samenleving gaat pas goed als het taalniveau hoog genoeg is en de zelfredzaamheid toereikend om dagelijkse zaken zelf te kunnen regelen. Werkzaamheden

-        Een sociaal bewogen persoon die het leuk vindt om Da Capo te ondersteunen. Je hebt een adviserende rol (richting projectcoördinator) en een controlerende rol (op financieel gebied en op uitvoerend gebied). Je geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de projectcoördinator.
-        Je bent 5x per jaar beschikbaar voor een bestuursvergadering (momenteel door de weeks op een ochtend)
-        Je denkt mee bij zaken als fondsenwerving, subsidiemogelijkheden, samenwerkingsmogelijkheden en de activiteiten van Da Capo
-        Af en toe ga je mee op gesprek bij een belangrijke partner zoals de gemeente of een mogelijke samenwerkingspartner
-        Je notuleert de vergaderingen en stelt de notulen op


Wij vragen
-        Je bent goed thuis in de sociale sector, het liefst van Apeldoorn en/of de taalsector (formeel/informeel)
-        Je kunt het bestuur en de stichting door jouw kennis van de sector helpen met input, ideeën, verbinding zoeken met andere organisaties etc.
-        Je kunt meedenken bij het opstellen van de jaarplannen en de begroting
-        Je hebt het liefst enige kennis van fondsenwerving en kunt de projectcoördinator hierbij ondersteunen


Wij bieden
een gezellige club mensen

Tijdsbesteding
5x per jaar vergadering en af en toe bijspringen indien gewenst
.